پروژه هوشمند سازی زمین مهرگان

در این پروژه که به سفارش جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اجرایی شده است. 17 هکتار زمین کشاورزی توسط پلتفرم آرما هوشمند سازی شده است. در این پروژه ما با توجه به نیاز کارفرما از سیستم‌های مدیریت مزارع هوشمند (در فاز اول) و نظارت بر امنیت مزارع صنعتی (در فاز دوم) استفاده شده است. برای کشاورزی هوشمند در این پروژه پلتفرم آرما با استفاده از مجموعه‌ای از سنسورها و پک هواشناسی تعبیه شده در زمین پارامترهایی چون میزان رطوبت محیط و خاک، دمای محیط و خاک، جهت باد، قدرت باد، میزان بارش، میزان دبی آب و میزان فشار آب در لوله‌ها را پایش می‌کند پس از پایش داده‌های مربوطه، پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی سناریوهایی را برای سیستم تعریف می‌کند و در نهایت آبیاری بر اساس سناریو تعیین شده توسط پلتفرم انجام می‌شود. به علاوه در فاز دوم سیستم نظارت بر امنیت مزارع صنعتی ارائه خواهد شد که در این سیستم از یک دوربین جهت پایش اطلاعات محیطی با قابلیت دید در شب و مجموعه ای از سنسورهای حرکتی، مگنتی و نور افکن‌های مادون قرمز استفاده شده است. در این سیستم علاوه بر تشخیص ورود غیر مجاز افراد تصاویر آنها حتی در شب نیز ضبط  می‌شود.پلتفرم قابلیت این را دارد که ورود افراد غیرمجاز را به صورت هشدار اعلام نماید.

پروژه هوشمندسازی زمین کشاورزی شرکت نیروی غرب

در این پروژه که به سفارش شرکت نیروی غرب اجرایی شده است. 1000 متر زمین کشاورزی به صورت پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفته است. برای زمین مذکور از سیستم‌های مدیریت مزارع هوشمند و نظارت بر امنیت مزارع صنعتی استفاده شده است. در این پروژه پلتفرم آرما با دریافت داده‌هایی مانند میزان رطوبت محیط و خاک، دمای محیط و خاک، جهت باد، قدرت باد، میزان بارش، میزان آب باقی مانده در تانکر، میزان مواد عالی موجود در تانکرهای تغذیه، میزان PH خاک، میزان دبی آب و میزان فشار آب را از سنسورهای تعبیه شده پایش می‌نماید. سپس با توجه به شرایط محیط و وضعیت و نوع محصول سناریوهایی بابت تغذیه و آبیاری تعریف می‌نماید. پس از آن با توجه به سناریوهای تعریف شده آبیاری و تغذیه محصول انجام می‌شود. به علاوه در سطح زمین سنسورهایی جهت تشخیص حرکت و دسترسی غیرمجاز به دستگاه‌های نصب شده است. این پلتفرم به صورت در لحظه وضعیت این سنسورها را پایش نموده و با توجه به داده‌های به دست آمده از آنها هشدارهایی را از طریق تماس، پیامک، ایمیل ارسال می‌کند به علاوه سامانه به عنوان هشدار آژیر و نورافکن تعیبه شده در زمین را فعال می‌نماید.

پروژه گلخانه هوشمند شرکت نیروی غرب

در این پروژه دو گلخانه 5000 متری و 200 متری به سفارش شرکت نیروی غرب هوشمندسازی شده است. برای این منظور از سیستم مدیریت هوشمند گلخانه در پلتفرم آرما استفاده شده است. در این پروژه داده‌های مختلفی مانند میزان دما و رطوب خاک و محیط، میزان تابش نور، میزان سطح آب تانکر، میزان مواد آلی موجود در تانکرهای تغذیه و PH مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با توجه به این موارد پلتفرم پارامترهایی چون دما و رطوبت محیط، باز و بسته بودن شیرهای برقی، باز و بسته بودن دریچه‌های تهویه، شیدها و نحوه تغزیه در جهت افزایش بهره‌وری محصول کنترل می‌شوند. به عنوان مثال سعی می‌شود در هر مرحله از رشد محصول بهترین رطوبت و دما مورد نیاز محصول با استفاده از هوش مصنوعی پایش شده و دما و رطوبت محیط در همان سطح نگه‌داری شود تا کیفیت و بازده محصول افزایش یابد.

اینوتکس 2024
This is default text for notification bar